artykuł nr 1

STATUT POLSKIEJ GRUPY SW PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE