Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Przetargi - rok 2024

Ogłoszenie o przetargu nr 2/06/2024/SMT - sprzedaż środków trwałych z Zakładu w Kosz...

Ogłoszenie o przetargu nr 2/06/2024/SMT - sprzedaż środków trwałych z Zakładu w Koszalinie - w podziale na 54 części. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa, w pokoju nr 2 (sekretariat). Termin składania ofert upływa w 2.07.2024 r. godz. 10.00 Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2.07.2024 r. ...

Utworzony: 2024-06-12 | Zmodyfikowany: 2024-06-12 08:42

Przetargi - rok 2024

Ogłoszenie o przetargu nr 1/06/2024/SMT - sprzedaż niskocennych składników majątkowy...

Ogłoszenie o przetargu nr 1/06/2024/SMT - sprzedaż niskocennych składników majątkowych - wyposażenie z Zakładu w Wołowie - w podziale na 2 części. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu. Oferty należy składać w siedzibie sprzedającego: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa, w pokoju nr 2 (sekretariat). 2) Termin składania ofert upływa w 1.07.2024 r. godz. 10.00 Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert o...

Utworzony: 2024-06-11 | Zmodyfikowany: 2024-06-11 12:16

Przetargi - rok 2024

Ogłoszenie o przetargu nr 2/05/2024/SMT - sprzedaż środków trwałych, tj. pojazdów me...

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Uzasadnienie: Do dnia 6.06.2024 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta w ww. postępowaniu W załączeniu dokument: Informacja o unieważnieniu przetargu - Pojazdy mechaniczne Zakłąd w Wołowi...4_SMT W załączeniu skan dokumentu: Informacja o unieważnieniu przetargu - Pojazdy mechaniczne Zakłąd w Wołowi...24_SMT Ogłoszenie o przetargu nr 2/05/2024/SMT - sprzedaż środków trwałych, tj. pojazdów mechanicznych z Zakładu w Wołowie - w podziale na 2 części. Miej...

Utworzony: 2024-05-20 | Zmodyfikowany: 2024-06-11 11:42

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2024-05-27 14:52

Przedmiot działania

Przedmiot działalności

Fragment pobrany z: Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci. (plik w załączeniu) CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2024 godz. 12:23:14 Numer KRS: 0000079949 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁ 3 Rubryka 1 Przedmiot działalności Pr...

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2024-05-27 12:40

Dyrekcja

Dyrekcja

Ewa Chmielewska - Dyrektor Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2024-05-22 14:59

Przetargi - rok 2024

Ogłoszenie o przetargu nr 1/04/2024/SMT na sprzedaż środków trwałych z Zakładu w Kos...

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nr 1/04/2024/SMT - sprzedaż środków trwałych z Zakładu w Koszalinie w podziale na 67 części. Sprzedający Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa zawiadamia o unieważnieniu przetargu nr 1/04/2024/SMT - sprzedaż środków trwałych z Zakładu w Koszalinie w częściach: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,...

Utworzony: 2024-04-12 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 10:09

Przetargi - rok 2024

Ogłoszenia o przetargu nr 3/04/2024/SMT na sprzedaż środków trwałych, tj. urządzeń i...

Ogłoszenia o przetargu nr 3/04/2024/SMT na sprzedaż środków trwałych, tj. urządzeń introligatorskich z Zakładów w Czarnem i w Wołowie – w podziale na 14 części. 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe: Składniki rzeczowe majątku można oglądać w siedzibie Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe: Pozycje 4.1. - 4.12. Zakład w Czarnem ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne, po wcześniejszym ustaleniu z Panią Anną Kopanią tel. 600 308 642, email: a.kopania@pgsw.pl...

Utworzony: 2024-04-17 | Zmodyfikowany: 2024-04-17 13:31

Przetargi - rok 2024

Ogłoszenie o przetargu nr 2/04/2024/SMT - sprzedaż środków trwałych, tj. pojazdów me...

Ogłoszenie o przetargu nr 2/04/2024/SMT - sprzedaż środków trwałych, tj. pojazdów mechanicznych z Zakładu w Wołowie - w podziale na 2 części. Część I: 4.1. Samochód ciężarowy skrzyniowy MAN 12.240 TGL E4 12.0t: Część II: 4.2. Samochód ciężarowy skrzyniowy MAN 12.240 TGL E3 12.0t: Dane identyfikacyjne, opis techniczny, zdjęcia poglądowe dostępne w załączonych plikach Ogłoszenie o przetargu nr 2/04/2024/SMT - sprzedaż środków trwałych, tj. pojazdów mechanicznych z Zakładu w Wołowie - w podziale...

Utworzony: 2024-04-17 | Zmodyfikowany: 2024-04-17 11:59

Przetargi - rok 2024

Ogłoszenie o przetargu nr  1/02/2024/SMR na sprzedaż 2 składników majątku ruchomego.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu. Zamawiający Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa zawiadamia o unieważnieniu przetargu nr 1/02/2024/SMR na sprzedaż 2 składników majątku ruchomego. Uzasadnienie: Do dnia 8.03.2024 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta w ww. postępowaniu. W załączeniu dokumenty: Informacja o unieważnieniu przetargu - sprzedaż 2 składników majątku rucho...4_SMR (dokument word, oraz skan podpisanego dokumentu PDF) Ogłoszenie o przet...

Utworzony: 2024-02-22 | Zmodyfikowany: 2024-03-13 10:09

Przetargi - rok 2024

Ogłoszenie o przetargu nr 1/01/2024/SMR na sprzedaż 14 składników majątku ruchomego.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu. Zamawiający Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa zawiadamia o unieważnieniu przetargu nr 1/01/2024/SMR na sprzedaż 14 składników majątku ruchomego. Uzasadnienie: Do dnia 15.02.2024 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta w ww. postępowaniu. W załączeniu dokumenty: Informacja o unieważnieniu przetargu - Urządzenia drukujące Zakład w Czarn...4_SMR (dokument word, oraz skan podpisanego dokumentu PDF) Ogłoszenie o prz...

Utworzony: 2024-02-01 | Zmodyfikowany: 2024-02-16 14:25

Przetargi - rok 2023

Ogłoszenie o przetargu nr 2/12/2023/SMR na sprzedaż 3 składników majątku ruchomego

Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nr 2/12/2023/SMR na sprzedaż 3 składników majątku ruchomego. Sprzedający: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa, zawiadamia o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Ciągnik Ursus C-914 silnik 023199 - 1 szt. oferenta Pana Janusza Zawadzkiego, ul. Polna 8A, 56-160 Wińsko. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Wybrany oferent spełnia warunki udziału w przetargu, jego oferta nie podlega odr...

Utworzony: 2023-12-18 | Zmodyfikowany: 2024-01-10 11:38

Przetargi - rok 2023

Ogłoszenie o przetargu nr 1/12/2023/SMR na sprzedaż 14 składników majątku ruchomego

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu. Zamawiający Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa zawiadamia o unieważnieniu przetargu nr 1/12/2023/SMR na sprzedaż 14 składników majątku ruchomego. Uzasadnienie: Do dnia 3.01.2024 r. godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta w ww. postępowaniu. W załączeniu dokumenty: Informacja o unieważnieniu przetargu - Urządzenia drukujące Zakład w Czarn...23_SMR Uwaga! Sprostowanie z dnia 14.12.2023 r. do treści ogłoszenia o przet...

Utworzony: 2023-12-12 | Zmodyfikowany: 2024-01-08 08:41

Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Witamy na stronie BIP Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 12.12.2022 r. poz.212) informujemy, że z dniem 04.02.2023 r. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000373652 została włączona do PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwa Państwowego z siedzibą we Włocławku, wpisanego do Krajowego Re...

Utworzony: 2023-08-23 | Zmodyfikowany: 2023-12-08 12:49

Przetargi - rok 2023

Ogłoszenie o przetargu nr 1/11/2023/SMR na sprzedaż 2 składników majątku ruchomego

Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nr 1/11/2023/SMR na sprzedaż 2 składników majątku ruchomego. Sprzedający: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa, zawiadamia o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Pozycja nr 1 - Pojazd mechaniczny - ciągnik Ursus 902 - 1 szt. oferenta Pana Michała Gierki, Wola Knyszyńska 13, 28-440 Działoszyce. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Wybrany oferent spełnia warunki udziału w przetargu, j...

Utworzony: 2023-11-17 | Zmodyfikowany: 2023-12-06 08:52

Przetargi - rok 2023

Ogłoszenie o przetargu Nr 1/08/2023/SMR na sprzedaż 12 składników majątku ruchomego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY oraz O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nr 1/08/2023/SMR na sprzedaż 12 składników majątku ruchomego. Sprzedający: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa, zawiadamia o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Pozycja nr 9 - Oklejarka Horizon BQ270 - 1 szt. oferenta Poligrafia Bro-Kal S.C., Mąchocice Kapitulne ul. Dolna 69, 26-001 Masłów Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Wybrany oferent spełnia w...

Utworzony: 2023-08-24 | Zmodyfikowany: 2023-11-17 13:15

Przetargi - rok 2023

Ogłoszenie o przetargu Nr 1/09/2023/SMR na sprzedaż 10 składników majątku ruchomego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY oraz O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nr 1/09/2023/SMR na sprzedaż 10 składników majątku ruchomego. Sprzedający: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa, zawiadamia o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Pozycja nr 9 - Maszyna Introligatorska KOLBUS DA 240 - 1szt. oferenta APEX Artur Wiśniewski, ul. Szlakowa 16/24, 85-790 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Wybrany oferent spełnia ...

Utworzony: 2023-09-21 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 10:27

Pliki Cookies

PLIKI COOKIE

1. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­...

Utworzony: 2023-08-28 | Zmodyfikowany: 2023-08-28 08:08

Klauzule informacyjne

Informacja dotycząca przetwarzania danych w Polskiej Grupie SW Przedsiębiorstwo Pańs...

1. Podstawowe podejście do przetwarzania danych osobowych Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe (dalej: PGSW) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza, bez względu na to, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy z innych źródeł. Niniejszy dokument dostarcza osobom, których dane osobowe przetwarza PGSW podstawowe informacje na temat sposobów ich pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania. Szczegółowe inf...

Utworzony: 2023-08-24 | Zmodyfikowany: 2023-08-28 07:15

Status prawny

Status Prawny

Polską Grupą SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie, 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000079949, NIP 8880200355, REGON 000319262, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893)

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-08-25 12:35