Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Przetargi - rok 2023

Ogłoszenie o przetargu Nr 1/08/2023/SMR na sprzedaż 12 składników majątku ruchomego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY oraz O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nr 1/08/2023/SMR na sprzedaż 12 składników majątku ruchomego. Sprzedający: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa, zawiadamia o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Pozycja nr 9 - Oklejarka Horizon BQ270 - 1 szt. oferenta Poligrafia Bro-Kal S.C., Mąchocice Kapitulne ul. Dolna 69, 26-001 Masłów Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Wybrany oferent spełnia w...

Utworzony: 2023-08-24 | Zmodyfikowany: 2023-11-17 13:15

Przetargi - rok 2023

Ogłoszenie o przetargu nr 1/11/2023/SMR na sprzedaż 2 składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o przetargu nr 1/11/2023/SMR na sprzedaż 2 składników majątku ruchomego 1. Pojazd mechaniczny - ciągnik Ursus 902: (pkt.4 ppkt 4.1 Ogłoszenia) - rok produkcji: 1984 r. - pojemność: 4562 cm³ - nr VIN: 45821 - nr rej.: ZK 024R - DMC 5100kg 2. Pojazd mechaniczny - samochód ciężarowy/wywrotka MAN TGM 26.330 6X4 BB: (pkt.4 ppkt 4.2 Ogłoszenia) - rok produkcji: 2007 r. - pojemność: 6871 cm³ - nr VIN: WMAN48ZZ38Y204933 - nr rej.: ZK 56408 - moc: 240kW - przebieg: 102 478 km

Utworzony: 2023-11-17 | Zmodyfikowany: 2023-11-17 13:07

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna z dnia 08.11.2023 r.

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-11-14 07:50

Przetargi - rok 2023

Ogłoszenie o przetargu Nr 1/09/2023/SMR na sprzedaż 10 składników majątku ruchomego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY oraz O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nr 1/09/2023/SMR na sprzedaż 10 składników majątku ruchomego. Sprzedający: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe, ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa, zawiadamia o wyborze ofert najkorzystniejszych na: Pozycja nr 9 - Maszyna Introligatorska KOLBUS DA 240 - 1szt. oferenta APEX Artur Wiśniewski, ul. Szlakowa 16/24, 85-790 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej Wybrany oferent spełnia ...

Utworzony: 2023-09-21 | Zmodyfikowany: 2023-09-22 10:27

Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Witamy na stronie BIP Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 12.12.2022 r. poz.212) informujemy, że z dniem 04.02.2023 r. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000373652 została włączona do PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwa Państwowego z siedzibą we Włocławku, wpisanego do Krajowego Re...

Utworzony: 2023-08-23 | Zmodyfikowany: 2023-09-01 13:27

Pliki Cookies

PLIKI COOKIE

1. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­...

Utworzony: 2023-08-28 | Zmodyfikowany: 2023-08-28 08:08

Klauzule informacyjne

Informacja dotycząca przetwarzania danych w Polskiej Grupie SW Przedsiębiorstwo Pańs...

1. Podstawowe podejście do przetwarzania danych osobowych Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe (dalej: PGSW) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza, bez względu na to, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy z innych źródeł. Niniejszy dokument dostarcza osobom, których dane osobowe przetwarza PGSW podstawowe informacje na temat sposobów ich pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania. Szczegółowe inf...

Utworzony: 2023-08-24 | Zmodyfikowany: 2023-08-28 07:15

Status prawny

Status Prawny

Polską Grupą SW Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie, 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS 0000079949, NIP 8880200355, REGON 000319262, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893)

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-08-25 12:35

Przedmiot działania

Przedmiot działalności

Fragment pobrany z: Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci. (plik w załączeniu) CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2023 godz. 09:27:51 Numer KRS: 0000079949 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁ 3 Rubryka 1 ­ Przedmiot działalno...

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-08-25 11:46

Dyrekcja

Dyrekcja

Artur Dziadosz - Dyrektor Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe Sławomir Gajowczyk - Zastępca Dyrektora Pion Administracyjno - Handlowy Ewa Chmielewska - Zastępca Dyrektora Pion Produkcyjno - Budowlany Bartosz Błażek - Zastępca Dyrektora Pion Usługowo - Produkcyjny

Utworzony: 2023-08-25 | Zmodyfikowany: 2023-08-25 09:43

Statut prawny, akt założycielski

STATUT POLSKIEJ GRUPY SW PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE

Utworzony: 2023-08-24 | Zmodyfikowany: 2023-08-24 15:39

Redakcja BIP

Witamy na stronie BIP PGSW

Poniżej znajdują się dane kontaktowe do redaktora Biuletynu Informacji Publicznej. Mariusz Mirecki tel. 54 235 54 12 e-mail: m.mirecki@pgsw.pl

Utworzony: 2023-08-23 | Zmodyfikowany: 2023-08-24 14:22

Dane teleadresowe

Kontakt

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe 01-473 Warszawa, ul. Kocjana 3 22 328 60 01 22 328 60 50 sekretariat@pgsw.pl pn.-pt. 8.00 - 16.00 {C}{C}{C}{C}

Utworzony: 2023-08-23 | Zmodyfikowany: 2023-08-24 14:11