artykuł nr 1

Przedmiot działalności

Fragment pobrany z:

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci. (plik w załączeniu)

 

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 

Stan na dzień 27.05.2024 godz. 12:23:14

Numer KRS: 0000079949

 

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

DZIAŁ 3

 

Rubryka 1 Przedmiot działalności

 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:
 • 43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
 1. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy: 
 • 17, 21, Z, PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
 • 23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
 • 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
 • 25, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
 • 25, 72, Z, PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
 • 31, 01, Z, PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

 

Każdy może wyszukać podmiot w KRS i uzyskać informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu lub odpisowi pełnemu (taka informacja zawiera także dane wykreślone) które można uzyskać na stronie https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl/