artykuł nr 1

Przedmiot działalności

Fragment pobrany z:

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci. (plik w załączeniu)

 

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

 

Stan na dzień 25.08.2023 godz. 09:27:51

Numer KRS: 0000079949

 

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

DZIAŁ 3

 

 

Rubryka 1 ­ Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej
działalności przedsiębiorcy

1

43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

2.Przedmiot
pozostałej
działalności przedsiębiorcy

1

17, 21, Z, PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

2

23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU

3

25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

4

25, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

5

25, 72, Z, PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW

6

31, 01, Z, PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

7

41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

8

43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

9

45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW ZAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI