artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

powitanie na stronie BIP

Witamy na stronie BIP
Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 12.12.2022 r. poz.212) informujemy, że z dniem 04.02.2023 r. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000373652 została włączona do PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwa Państwowego z siedzibą we Włocławku, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000079949 na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie połączenia PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwa Państwowego oraz Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
(Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Poz. 212)


Nazwa firmy:

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

siedziba: ul. Antoniego Kocjana 3, 01-473 Warszawa
NIP: 8880200355, Regon: 000319262, KRS: 0000079949


Działalność:

Odbiorcami naszych towarów i usług są zarówno podmioty publiczne jak i podmioty rynku komercyjnego. Zakres naszych działań to: budownictwo wraz z kompleksową obsługą inwestycji, produkcja prefabrykatów betonowych i gotowych garaży modułowych, produkcja stolarki okiennej i drzwiowej, produkcja mebli i wyrobów metalowych na potrzeby wyposażenie cel i więziennictwa, zabezpieczenia metalowe, meble biurowe i usługi stolarskie, produkcja z tworzyw sztucznych, produkcja szwalnicza, tekstylia, usługi pralnicze i fumigacja archiwaliów, usługi poligraficzne w zakresie druków akcydensowych, usługi niszczenia dokumentów, sprzedaż produktów spożywczych oraz chemii gospodarczej.


Nasze aktywności:

 • Usługi remontowe
 • Usługi budowlane
 • Wyposażenie cel więziennych
 • Konstrukcje metalowe, drzwi, ogrodzenia, kraty
 • Produkcja i montaż stolarki okiennej
 • Mała architektura: kosze metalowe, ławki, stojaki na rowery
 • Usługi gastronomiczne
 • Usługi hotelowe
 • Usługi szkoleniowe
 • Centrum Kocjana - scena widowiskowa
 • Auto serwis i stacja kontroli pojazdów
 • Produkcja i konfekcjonowanie art. chemicznych
 • Produkcja i konfekcjonowanie art. spożywczych
 • Fumigacja dokumentów archiwalnych i starodruków